Dostawa włazów i głowic studziennych

2020-06-05

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – formularz ofertowy   dokumentacja – dostawa włazów i głowic studziennych

Dostawa i wykonanie kompletnego systemu dezynfekcji wody – III postępowanie

2020-05-29

III postępowanie – Zaproszenie do zlożenia oferty III postępowanie – Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia III postępowanie – […]

Wykonanie analizy oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiających użytkowanie terenu obecnie nie wykorzystywanego składowiska popiołów z utylizacji osadu nadmiernego – II postępowanie

2020-05-14

II postępowanie – unieważnienie – dokumentacja składowiska popiołów Zaproszenie do złożenia oferty Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Dostawa przenośnego i automatycznego urządzenia do poboru prób ścieków

2020-04-10

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Dostawa i wykonanie kompletnego systemu dezynfekcji wody

2020-03-10

Dostawa oraz wykonanie kompletnego systemu dezynfekcji wody w Nowym Targu w pomieszczeniu dolnych zbiorników końcowych Kowaniec  oraz dostawa i wykonanie […]

dostawa i wymiana granulatu odsiarczającego na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu

2020-02-12

zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Dostawa sprzętu laboratoryjnego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

2020-01-30

Pytania i odpowiedzi do treści zaproszenia Pytania i odpowiedzi do treści zaproszenia – sprzęt laboratoryjny Załącznik nr 1 – formularz […]

Sprzedaż samochodu Gazela

2020-01-22

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Gazela

Analiza warstw wodonośnych na terenie miasta Nowy Targ

2020-01-15

Analiza warstw wodonośnych na terenie miasta Nowy Targ  oraz ocena stanu obszaru zasobowego dla ujęć wód podziemnych obsługiwanych przez MZWiK  […]

Zakup i dostawa kopertownicy

2019-12-18

dokumentacja postępowania – dostawa kopertownicy Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych dostaw i usług […]