Dostawa samochodu z zabudową do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji

2018-06-08

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zał. nr 1 – Druk Oferty Zał. nr 2 – Oświadczenie z art. […]

Dostawa minikoparki

2018-05-28

ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zał. nr 1 – Druk Oferty Zał. nr 2 – Oświadczenie z art. […]

Dostawa wapna hydratyzowanego luzem – II postępowanie

2018-04-03

Zaproszenie do złożenia oferty – dostawa wapna-II postępowanie Druk Oferty – Zał. nr 1 dostawa wapna – II postępowanie – […]

Dostawa wapna hydratyzowanego luzem

2018-03-21

dostawa wapna- zaproszenie do złożenia oferty Druk Oferty – Zał. nr 1 dostawa wapna – unieważnienie postępowania dostawa wapna – […]

Dostawa wodomierzy (2018-03-09)

2018-03-09

1.  Ogłoszenie o zamówieniu 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  Załącznik nr 1 – Druk Oferty Załącznik nr 2 – oświadczenie […]

Dostawa zaworów antyskażeniowych do zimnej wody pitnej

2018-03-06

Dostawa zaworów antyskażeniowych do zimnej wody pitnej Pliki do pobrania: Zaproszenie do złożenia oferty Druk Oferty Przetargowej   dostawa zaworów […]

Dostawa i montaż zestawu hydroforowego

2018-02-21

Dostawa i montaż zestawu hydroforowego Pliki do pobrania: Zaproszenie do złożenia oferty Formularz ofertowy Zał. nr 2 – rys. poglądowy […]

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru

2018-02-15

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – budowa na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu dyspozytorni wraz z punktem zlewnym ścieków pliki do […]

Wykonanie monitoringu hydroforni osiedlowych w Nowym Targu

2018-02-14

Wykonanie monitoringu hydroforni osiedlowych w Nowym Targu pliki do pobrania: Zaproszenie do złożenia oferty Formularz ofertowy

Wykonanie prac elektrycznych w budynku hydroforni przy ul. Sikorskiego 9 w Nowym Targu- II postępowanie

2018-02-05

Wykonanie prac elektrycznych w budynku hydroforni przy ul. Sikorskiego 9 w Nowym Targu- II postępowanie pliki do pobrania: Zaproszenie do […]