Zamówienia powyżej 30 000 Euro

Odbiór i zagospodarowanie w 2019 roku odpadów powstających w wyniku bieżącego utrzymania zakładu i wytwarzanych w wyniku funkcjonowania instalacji eksploatowanych w MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o.

2018-12-11

ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zał. nr 1- Druk Oferty Przetargowej Zał. nr 2 – oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia Zał. nr […]

Usunięcie oraz przetwarzanie w 2019 roku osadu z oczyszczalni ścieków w Nowym Targu

2018-12-07

ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 – Druk Oferty przetargowej Zał. nr 2 – oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia Zał. […]

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

2018-11-21

ogloszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wykaz punktów poboru gazu z planowanyym zużyciem w 2019 roku Formularz ofertowy Zał. […]

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o w 2019 roku- II postępowanie

2018-11-14

ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wykaz punktów poboru energii elektrycznej Formularz ofertowy Zał. nr 2 – oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia Zał. […]

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o w 2019 roku

2018-10-30

ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wykaz punktów poboru energii elektrycznej Formularz ofertowy Zał. nr 2 – oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia Zał. […]

Budowa kanału sanitarnego i wodociągu przy Al. Tysiąclecia w Nowym Targu

2018-10-02

ogloszenie o zamówieniu SIWZ Zał. nr 1 – druk Oferty Zał. nr 2 – oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia Zał. nr 3 – oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu […]

Dostawa polielektrolitu

2018-06-08

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zał. nr 1 -Druk Oferty Zał. nr 2 – Oświadczenie z art. 25 […]

Dostawa samochodu z zabudową do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji

2018-06-08

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zał. nr 1 – Druk Oferty Zał. nr 2 – Oświadczenie z art. […]

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ulicy Sikorskiego na odcinku od ul. Ku Studzionkom do Al. Tysiąclecia w Nowym Targu- II postępowanie

2018-06-06

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zał. nr 1 – druk Oferty Zał. nr 2 – oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia Zał. nr […]

Dostawa minikoparki

2018-05-28

ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zał. nr 1 – Druk Oferty Zał. nr 2 – Oświadczenie z art. […]