Wodomierze dodatkowe – subliczniki

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. informuje Klientów o możliwości zainstalowania na terenie nieruchomości wyposażonej w przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne dodatkowego wodomierza do pomiaru wody.

Wodomierze dodatkowe zamontowane za wodomierzem głównym są własnością Klienta – jego montaż oraz wymiana leży w gestii Klienta. Celem wprowadzenia do rozliczeń Klient wykonuje montaż i zgłasza do MZWiK gotowość do zaplombowania wodomierza.

Informujemy, że po zainstalowaniu dodatkowego wodomierza będzie pobierana opłata abonamentowa zgodnie z aktualną Taryfą, uwzględniająca rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego.