Infrastruktura

Infrastruktura MZWiK Sp. z o.o.:

 

Przepompownie ścieków Oczyszczalnia ścieków Stacja uzdatniania wody w Szaflarach

 

Zbiornik Kowaniec Ujęcia wody podziemnej Hydrofornie