Obsługa klienta

UWAGA! ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO

Szanowni Klienci,
Uprzejmie informujemy, iż w związku z wprowadzeniem nowej usługi, każdy z klientów otrzymał swój indywidualny numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat.

Numer konta jest dostępny na fakturze okresowej za usługi. Uprzejmie prosimy, aby dokonywać płatności na nowy numer konta bankowego.

KASA czynna:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:30

Dział Obsługi Klienta

Zapraszamy do działu obsługi klienta
Zapraszamy do działu obsługi klienta

Nowy Targ ul. Długa 21, parter, pok. nr 3

Czynne:

 • Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

W Dziale Obsługi Klienta można realizować sprawy związane z:

 • przyłączeniem do sieci wod-kan
 • zawieraniem i rozwiązywaniem umów
 • ewidencją i odczytem wodomierzy
 • wystawianiem faktur
 • windykacją należności
 • weryfikacją odczytów i reklamacjami
 • korespondencją z Klientami
 • udzielaniem wyjaśnień

Opłaty za usługi świadczone przez MZWiK Sp. z o.o. można uiszczać:

 • Gotówkowo i bezgotówkowo:
  - W kasie MZWiK przy ul. Długiej 21, parter
 • Przelewem na konto:
  Bank PEKAO S.A. I o/Nowy Targ
  60  1240  1574  1111  0000  0790  6729
Jako datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółki. W związku z tym przy realizacji należności za pośrednictwem banków i urzędów pocztowych należy uwzględnić czas trwania operacji bankowych. W tytule przelewu należy podać:
- numer faktury, imię i nazwisko/nazwę firmy, kod nabywcy