2019

Zakup i dostawa kopertownicy

2019-12-18

dokumentacja postępowania – dostawa kopertownicy Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych dostaw i usług […]

Badanie próbek ścieków

2019-12-13

Wykonanie poboru oraz analiz próbek: ścieków odprowadzanych ze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szaflary poprzez istniejący wylot do  rzeki Biały […]

Badanie próbek wody

2019-12-13

Pobór próbek wraz z wykonaniem analiz wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego dla wody z wodociągu miejskiego w Nowym […]

Sukcesywna dostawa (sprzedaż na stacji paliw) oleju napędowego i benzyny w 2020 roku

2019-12-13

Sukcesywna dostawa (sprzedaż na stacji paliw) oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 do samochodów i sprzętu Miejskiego Zakładu Wodociągów i […]

Wymiana skrzyni rozdzielnicy dystrybucyjnej

2019-12-12

Wymiana skrzyni rozdzielnicy dystrybucyjnej nn wraz z wymianą zabezpieczeń nadprądowych w budynku sterowni na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu. Opis […]

Dostawa wapna hydratyzowanego luzem na oczyszczalnię ścieków w Nowym Targu

2019-12-11

Zaproszenie do złożenia oferty Druk Oferty – Zał. nr 1 dostawa wapna -dokumentacja postępowania

Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej

2019-12-04

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik graficzny zalacznik__nr_1_druk_oferty

Wyczyszczenie hydrodynamiczne i wykonanie monitoringu wizyjnego kanałów sanitarnych w Nowym Targu

2019-11-29

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Mapa -Ludź-Ceram. mapy dokumentacja postępowania dokumentacja postępowania      

Odbiór i zagospodarowanie w 2020 roku odpadów powstających w wyniku bieżącego utrzymania zakładu i wytwarzanych w wyniku funkcjonowania instalacji eksploatowanych w MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o.

2019-11-29

ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zał. nr 1- Druk Oferty Przetargowej Zał. nr 2 – oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia Zał. nr […]

Wykonanie projektu i budowa instalacji odgromowej dla 13 budynków na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu

2019-11-20

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o w 2020 roku- II postępowanie

2019-11-13

Ogłoseznie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wykaz punktów poboru energii elektrycznej z planowanym zużyciem w 2020 roku Formularz ofertowy […]