Dostawa włazów i głowic studziennych

2020-06-05

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – formularz ofertowy   dokumentacja – dostawa włazów i głowic studziennych

Dostawa i wykonanie kompletnego systemu dezynfekcji wody – III postępowanie

2020-05-29

III postępowanie – Zaproszenie do zlożenia oferty III postępowanie – Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia III postępowanie – […]

Dostawa polielektrolitu na oczyszczalnię ścieków w Nowym Targu

2020-05-20

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zał. nr 1 -Druk Oferty Zał. nr 2 – Oświadczenie z art. 25 […]

Wykonanie analizy oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiających użytkowanie terenu obecnie nie wykorzystywanego składowiska popiołów z utylizacji osadu nadmiernego – II postępowanie

2020-05-14

II postępowanie – unieważnienie – dokumentacja składowiska popiołów Zaproszenie do złożenia oferty Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do zamontowania modułów zdalnego odczytu oraz dostawa modułów komunikacyjnych do zdalnego odczytu wodomierzy.

2020-04-24

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty informacja z otwarcia ofert Zał. nr 5-Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Pytania […]

Dostawa przenośnego i automatycznego urządzenia do poboru prób ścieków

2020-04-10

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Dostawa i wykonanie kompletnego systemu dezynfekcji wody

2020-03-10

Dostawa oraz wykonanie kompletnego systemu dezynfekcji wody w Nowym Targu w pomieszczeniu dolnych zbiorników końcowych Kowaniec  oraz dostawa i wykonanie […]

Usunięcie oraz przetwarzanie osadu z oczyszczalni ścieków w Nowym Targu (kod odpadu 19 08 05)- II postępowanie

2020-03-03

II postępowanie – ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia — II postępowanie Załącznik nr 1 – Druk Oferty przetargowej […]

dostawa i wymiana granulatu odsiarczającego na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu

2020-02-12

zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Usunięcie oraz przetwarzanie osadu z oczyszczalni ścieków w Nowym Targu (kod odpadu 19 08 05)

2020-02-04

ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 – Druk Oferty przetargowej Zał. nr 2 – oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia Zał. […]

Dostawa sprzętu laboratoryjnego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

2020-01-30

Pytania i odpowiedzi do treści zaproszenia Pytania i odpowiedzi do treści zaproszenia – sprzęt laboratoryjny Załącznik nr 1 – formularz […]