Informacje ogólne

Czynne:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

Obsługa Klienta i KASA:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:30

Dane firmy

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
34-400 Nowy Targ, ul. Długa 21

Tel. 18 266 36 14

NIP: 735-286-95-68

REGON: 366273119

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000658476

Kapitał zakładowy:  76 800 000,00 zł.

Rachunek bankowy:

Bank PEKAO S.A. I o/Nowy Targ

wpłaty za wodę, ścieki, inne usługi: 60 1240 1574 1111 0000 0790 6729

Szklanka napełniana wodą
MZWiK dostarcza wysokiej jakości wodę

MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. obsługuje ok. 32 000 mieszkańców Gminy Miasto Nowy Targ. Eksploatuje ok. 89 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz  ok. 62 km sieci wodociągowej.

Spółka (do roku 2017 jako Zakład budżetowy) wykonuje zadania własne gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. W ramach działalności Spółka oczyszcza również ścieki z okolicznych gmin, na podstawie umowy z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. na hurtowy odbiór ścieków.

Główne rodzaje działalności usługowej MZWiK w Nowym Targu to:

  • dostawa wody i odprowadzanie ścieków,
  • przyjmowanie i oczyszczanie ścieków ze zbiorników bezodpływowych,
  • odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • czyszczenie kanalizacji (na zlecenie),
  • inspekcje kamerą TV,
  • dostawa wody ze studni publicznych,
  • instalowanie wodomierzy (na zlecenie),
  • analizy laboratoryjne ścieków i wody

Zapraszamy do zapoznania się z filmem „MZWIK z lotu ptaka(tutaj)

Szczegółowy wykaz czynności i usług znajduje się w sekcji „Dla klienta”.