Archiwalne badania

Miasto Nowy Targ jest w całości zaopatrywane w wodę ze studni ujmujących wody podziemne.

Wyniki badań z 2020 roku

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń


Wyniki badań z 2019 roku

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń


Wyniki badań z 2018 roku

Grudzień

Hydrofornia Szaflarska (10.12.2018)
Oczyszczalnia ścieków (28.12.2018)


Listopad

Oczyszczalnia Ścieków (05.11.2018)
SUW Szaflary (13.11.2018)


Październik

Hydrofornia Szaflarska (10.10.2018)


Wrzesień


Hydrofornia Kowaniec (25.09.2018)
Hydrofornia Ludźmierska(11.09.2018)

Sierpień


Hydrofornia Szaflarska (14.08.2018)
SUW Szaflary (14.08.2018)
Oczyszczalnia ścieków (27.08.2018)

Lipiec


Hydrofornia Kowaniec (24.07.2018)
Hydrofornia Ludźmierska (09.07.2018)

Czerwiec


Oczyszczalnia Ścieków (23.06.2018)
SUW Szaflary 12.06.2018
Hydrofornia Szaflarska (11.06.2018)
Hydrofornia Szaflarska (11.06.2018)

Maj


Hydroforna Ludźmierska 13.05.2018
Hydroforna Kowaniec 28.05.2018

Kwiecień


Oczyszczalnia Ścieków 23.04.2018