Przepompownie ścieków

Sieć kanalizacyjna miasta Nowy Targ wyposażona jest w cztery przepompownie:

Obiekty te są wyposażone w podwójny układ  pompowy oraz system monitoringu z centralą na oczyszczalni ścieków, pozwalający na szybką interwencję w razie awarii.