2021

Wykonanie w 2022 roku poborów oraz analiz próbek wody – II postępowanie

2021-12-22

Zaproszenie do złożenia oferty Harmonogram poboru wody 2022 r. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Ogólna klauzula informacyjna ODO Dokumentacja […]

Dostawa w 2022 roku oleju napędowego i benzyny

2021-12-21

Zaproszenie do złożenia oferty Druk Oferty – Zał. nr 1 Załącznik – Wykaz pojazdów i sprzętu MZWiK na 2022 rok […]

Wywóz i zagospodarowanie w 2022 roku odpadów powstałych w wyniku pracy oczyszczalni ścieków oraz eksploatacji sieci kanalizacyjnej

2021-12-13

ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Warunków Zamówienia Formularz Oferty – Zał. nr 1 Zał. nr 2 – formularz oswiadczenia dot. spełniania […]

Wykonanie w 2022 roku poborów oraz analiz próbek wody

2021-12-10

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Harmonogram poboru wody 2022 r. Ogólna klauzula informacyjna ODO dokumentacja […]

Wykonanie w 2022 roku poborów oraz analiz próbek ścieków

2021-12-09

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik-nr-1-formularz-ofertowy pytanie i odpowiedź do treści zaproszenia do złożenia oferty II Pytanie i odpowiedź do treści […]

Sukcesywna dostawa ( przez okres 1 roku) do Stacji Uzdatniania Wody w Szaflarach podchlorynu sodu do dezynfekcji wody pitnej- II postępowanie

2021-11-29

Zaproszenie do złożenia oferty Ogólna klauzula informacyjna ODO Załącznik nr 1 – Druk Oferty dokumentacja postępowania

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stacji dozowania podchlorynu sodu – III postępowanie

2021-11-26

Zaproszenie do złożenia oferty Zał. nr 1- Formularz ofertowy Dokumentacja postępowania

Przebudowa kanału sanitarnego oraz budowa dwóch studni rewizyjnych na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sądowej w Nowym Targu na działce o nr ewid. 9938/234

2021-11-22

Zaproszenie do złożenia oferty Zał. nr 1 – Formularz ofertowy Zał. nr 2 -OPZ Zał. nr 3 – Decyzja UM […]

Dostawa i wymiana korpusu kotła Viessmann Vitoplex 300 w kotle gazowym K1 na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu

2021-11-16

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy pytania i odpowiedzi do treści zaproszenia do złożenia oferty dokumentacja […]

Sukcesywna dostawa ( przez okres 1 roku) do Stacji Uzdatniania Wody w Szaflarach podchlorynu sodu do dezynfekcji wody pitnej

2021-11-15

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – Druk Oferty Ogólna klauzula informacyjna ODO pytania i odpowiedzi do treści zaproszenia […]

Dostawa, instalacja, wdrożenie, utrzymanie, udzielenie co najmniej 2-letniej gwarancji Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów

2021-11-10

Zaproszenie do złożenia oferty Ogólna klauzula informacyjna ODO Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 – formularz […]

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o w 2022 roku- II postępowanie

2021-11-09

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Warunków-Zamówienia Ogólna klauzula informacyjna ODO Formularz Oferty – Zał. nr 1 Załącznik do wniosku na 2022 […]