Hydrofornie

Położenie miasta w niecce Dunajca i znaczna liczba odbiorców w budynkach wielokondygnacyjnych wymusza stosowanie systemów hydroforowych. Obecnie zarządzamy 5 hydroforniami – obiektami służącymi do podnoszenia ciśnienia wody zimnej w sieci wodociągowej.

Hydrofornie: Szaflarska, Sikorskiego, Podhalańska, Kokoszków działają w systemie pierścieniowym zamkniętym, dzięki czemu gdy nastąpi awaria, zamykany jest tylko pewien odcinek, a w pozostałych miejscach woda dostarczana jest nieprzerwanie. Hydrofornia na ul. Ludźmierskiej dostarcza wodę ze studni do sieci miejskiej oraz zbiornika na Kowańcu.