Inne

         – wykonane zostały zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i projektem budowlanym
         – mogą być użytkowane na podstawie zgodnej z prawem polskim procedury ich odbioru
         – zostały do nich wykonane obmiary powykonawcze (zaklauzulowana mapa z inwentaryzacją)

 Infrastruktura planowana : Infrastruktura istniejąca :