Zbiornik Kowaniec

Sieć wodociągowa działa w systemie grawitacyjnym otwartym.  Ciśnienie w sieci zależy od rzędnej terenu i na terenach wyżej położonych jest niższe. Aby zapewnić wystarczające ciśnienie w sieci wodociągowej, woda z ujęć podziemnych jest tłoczona do zbiorników wyrównawczych znajdujących się w najwyższym punkcie sieci grawitacyjnej na Kowańcu.

Zbiornik wyrównawczy posiada dwie komorowy o pojemności 700 m3 każda i oprócz wyrównywania ciśnienia jego zadaniem jest również magazynowanie wody. Woda dostarczana do zbiornika w nocy jest wykorzystywana w dzień podczas największego zapotrzebowania.

Ciekawostką jest fakt, że zbiornik znajduje się na podobnej wysokości jak rezerwowe ujęcie wody w Szaflarach, co w sytuacji awaryjnej może pozwolić na grawitacyjne jego zasilanie z SUW.