Organizacja

Władze Spółki

Zarząd

Prezes Zarządu – Wojciech Wielkiewicz

Rada Nadzorcza

Przewodniczący – Waldemar Wojtaszek

Wiceprzewodniczący – Marek Kabaciński

Członek – Mirosław Knurowski

ZOBACZ: Schemat organizacyjny