2024

Wykonanie w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kontenerowej stacji zlewnej ścieków dowożonych na terenie oczyszczalni ścieków w Nowym Targu”

2024-06-20

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Warunków Zamówienia Zał nr 1 – OPZ Zał.-nr-2-Formularz-Ofertowy Zal.-nr-3-formularz-oswiadczenia-dot.-spelniania-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-i-braku-podstaw-do-wykluczenia Zał.nr-4,5,6,7 Zał. nr 8 – Projektowane postanowienia […]

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu furgon z zabudową brygadową

2024-06-17

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Warunków Zamówienia Zał. nr 1 – Druk Oferty Zał. nr 2 – formularz oswiadczenia dot. spełniania […]

Renowacja połaci dachowej budynku administracyjnego MZWiK w Nowym Targu ul. Długa 21

2024-05-28

Zaproszenie do złożenia oferty OPZ Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Ogólna klauzula informacyjna RODO

Remont klatki schodowej w obrębie pompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu

2024-05-15

dokumentacja postępowania Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Projektowane postanowienia umowy Ogólna klauzula informacyjna RODO

Sukcesywna dostawa w 2024/2025 roku od czerwca 2024 do końca maja 2025 roku opału „ekogroszek” luzem do SUW Szaflary w sumarycznej ilości około 40 ton, jednorazowo około 10 ton.

2024-05-15

dokumentacja postępowania Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Projektowane postanowienia umowy Ogólna klauzula informacyjna RODO

Dostawa samochodu dostawczego z zabudową warsztatową

2024-05-13

dokumentacja postępowania pytania i odpowiedzi do treści zaproszenia do złożenia oferty pytania i odpowiedzi do treści zaproszenia Zaproszenie do złożenia […]

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Podtatrzańskiej na odcinku od al. Solidarności do ul. Szaflarskiej w Nowym Targu

2024-04-30

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty informacja z otwarcia ofert Informacja-o-kwocie-jaka-Zamawiajacy-zamierza-przeznaczyc-na-sfinansowan UWAGA! Informujemy,że wprowadziliśmy zmianę w treści ogłoszenia o zamówieniu. W […]

Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych MZWiK w Nowym Targu oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie prowadzenia książki obiektu budowlanego

2024-04-29

dokumentacja postępowania UWAGA! Zmiana treści Zaproszenia do złożenia oferty Zaproszenie do złożenia oferty – zmiana   Zaproszenie do złożenia oferty […]

Dostawa, montaż oraz uruchomienie zestawu hydroforowego na hydroforni NZPS ul. Ludźmierska w Nowym Targu

2024-04-09

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Warunków Zamówienia OPZ – Zał. nr 1 Druk Oferty – Zał. […]

Dostawa polielektrolitu do zagęszczania i odwadniania osadu na oczyszczalnię ścieków w Nowym Targu

2024-04-05

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja-z-otwarcia-ofert Informacja-o-kwocie-jaka-Zamawiajacy-zamierza-przeznaczyc-na-sfinansowan Pytania i odpowiedzi do treści SWZ-4 Informacja o zmianie treści SWZ Specyfikacja Warunków […]

Zakup komory badań cieplnych o pojemności 115 dm3 dla Laboratorium ścieków

2024-03-19

dokumentacja postępowania pytanie i odpowiedź Zaproszenie do złożenia oferty Formularz ofertowy – Zał. nr 1 Ogólna klauzula informacyjna RODO

Usunięcie awarii magistrali wodociągowej DN 300 oraz wymiana/montaż zasuw zlokalizowanych przy al. Tysiąclecia w Nowym Targu

2024-03-11

dokumentacja postępowania Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – OPZ Załącznik nr 2 – formularz ofertowy Ogólna klauzula informacyjna […]