Ujęcia wody podziemnej

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. eksploatuje trzy ujęcia wód podziemnych, zlokalizowane na obszarze miasta Nowy Targ. Każde z ujęć składa się z kilku studni ujmujących wodę.

Z ujęć podziemnych można uzyskać łącznie około 250 m³/h (6000 m³/ dobę). Obecnie ujęcia pracują poniżej wydajności maksymalnej i pokrywają w całości zapotrzebowanie miasta w wodę.

Ujęcie Równia Szaflarska – Bór  to 8 studni o łącznej wydajności 91 m³/h

Ujęcie NZPS Ludźmierska to 6 studni o łącznej wydajności 76 m³/h

Ujęcie Skarpa, Janas, Bór, Konfederacji Tatrzańskiej to 4 studnie o łącznej wydajności 33 m³/h

Praca ujęć wód podziemnych monitorowana jest przez obsługę SUW Szaflary.