Archiwalne

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ulicy Sikorskiego na odcinku od ul. Ku Studzionkom do Al. Tysiąclecia w Nowym Targu

2018-05-04

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zał. nr 1 – druk Oferty Zał. nr 2 – oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia Zał. nr […]

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Marfiana Góra oraz na os. Zadział w Nowym Targu

2018-04-20

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zał. nr 1 – druk Oferty Zał. nr 2 – oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia Zał. nr […]

Wykonanie prac elektrycznych w budynku hydroforni przy ul. Sikorskiego 9 w Nowym Targu

2018-01-24

Wykonanie prac elektrycznych w budynku hydroforni przy ul. Sikorskiego 9 w Nowym Targu Zaproszenie do złożenia oferty Powrót do zaproszenia […]