2022

Dostarczenie oprogramowania do modelowania hydraulicznego wraz z wdrożeniem modelu hydraulicznego sieci wodociągowej w Nowym Targu

2022-12-16

dokumentacja postępowania Informacja-z-otwarcia-ofert Zaproszenie do złożenia oferty OPZ Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Ogólna klauzula informacyjna RODO

Sukcesywna dostawa w 2023 roku (sprzedaż na stacji paliw) oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95

2022-12-15

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja-z-otwarcia-ofert Informacja-o-kwocie-jaka-Zamawiajacy-zamierza-przeznaczyc-na-sfinansowanie-zamowienia-2 Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja-Warunkow-Zamowienia Formularz-Oferty-Zal.-nr-1(1) Zał. nr 2 – formularz oswiadczenia dot. spełniania […]

Wykonanie w 2023 roku poborów oraz analiz próbek wody

2022-12-07

dokumentacja postępowania Zaproszenie do złożenia oferty Zalacznik-nr-1-Formularz-ofertowy Harmonogram-poboru-wody-2023-r. Ogolna-klauzula-informacyjna-RODO-6

Wykonanie w 2023 roku poborów oraz analiz próbek ścieków

2022-12-05

dokumentacja postępowania Zaproszenie do złożenia oferty Zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy Ogólna klauzula informacyjna RODO

Dostawa 200 mb rur preizolowanych

2022-11-30

Dokumentacja postępowania Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Ogólna klauzula informacyjna RODO

Wywóz i zagospodarowanie w 2023 roku odpadów powstałych w wyniku pracy oczyszczalni ścieków oraz eksploatacji sieci kanalizacyjnej

2022-11-30

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Informacja o kwocie, jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Pytanie […]

Wykonanie wizualizacji i systemu zdalnego sterowania ujęciem wód podziemnych „Podhale” na terenie byłego NZPS w Nowym Targu – II postępowanie

2022-11-28

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja-z-otwarcia-ofert Informacja o kwocie, jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SWZ […]

Wykonanie w 2023 roku poborów oraz analiz próbek wody

2022-11-24

dokumentacja postępowania Zaproszenie do złożenia oferty Harmonogram poboru wody 2023 r. Załącznik-nr-1-Formularz-ofertowy Ogólna klauzula informacyjna RODO

Dostawa w 2023 roku energii elektrycznej do obiektów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

2022-11-23

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja-z-otwarcia-ofert Informacja o kwocie, jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SWZ […]

Kompleksowa dostawa w 2023 roku gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do obiektów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. – IV postępowanie

2022-11-22

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja-z-otwarcia-ofert Informacja o kwocie, jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia II pytania i odpowiedzi […]

Dostawa strefowego systemu diagnostycznego do wykrywania wycieków wody opartego o loggery szumów

2022-11-17

Dokumentacja postępowania Zaproszenie do złożenia oferty OPZ Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Ogólna klauzula informacyjna RODO

Kompleksowa dostawa w 2023 roku gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do obiektów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. – III postępowanie

2022-11-08

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja o kwocie, jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Warunków Zamówienia […]