Aktualne badania

Miasto Nowy Targ jest w całości zaopatrywane w wodę ze studni ujmujących wody podziemne.

Wyniki badań z 2021 roku

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń