Aktualne badania

Miasto Nowy Targ jest w całości zaopatrywane w wodę ze studni ujmujących wody podziemne.

Wyniki badań z 2024 roku

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń