2018

Wykonanie poboru próbek ścieków oraz analiz ścieków w 2019 roku

2018-12-17

zaproszenie do złożenia oferty na badanie ścieków SUW i OŚ 2019 formularz oferty

Wykonanie poboru próbek oraz analiz jakości wody z wodociągu miejskiego w Nowym Targu w 2019 roku

2018-12-17

zaproszenie do złożenia oferty monitoring sieci 2019 formularz ofertowy

Sukcesywna dostawa (sprzedaż na stacji paliw) oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 w 2019 roku

2018-12-13

Zaproszenie do złożenia oferty Druk Oferty – Zał. nr 1 2019 – Wykaz pojazdów i sprzętu MZWiK   dostawa paliwa […]

Odbiór i zagospodarowanie w 2019 roku odpadów powstających w wyniku bieżącego utrzymania zakładu i wytwarzanych w wyniku funkcjonowania instalacji eksploatowanych w MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o.

2018-12-11

ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zał. nr 1- Druk Oferty Przetargowej Zał. nr 2 – oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia Zał. nr […]

Usunięcie oraz przetwarzanie w 2019 roku osadu z oczyszczalni ścieków w Nowym Targu

2018-12-07

ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 – Druk Oferty przetargowej Zał. nr 2 – oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia Zał. […]

Opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wód z rzeki Biały Dunajec – II postępowanie

2018-11-29

zaproszenie do złożenia oferty – II postępowanie formularz oferty – II postępowanie

Dostawa wapna hydratyzowanego luzem

2018-11-27

Zaproszenie do złożenia oferty Druk Oferty – Zał. nr 1   dostawa wapna – dokumentacja postępowania

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

2018-11-21

ogloszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wykaz punktów poboru gazu z planowanyym zużyciem w 2019 roku Formularz ofertowy Zał. […]

Remont zlewni garbarskiej na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu – II postępowanie

2018-11-20

Zaproszenie do złożenia schemat nitki garbarskiej opis procesu nitka garbarska przedmiar_zlewnia_garb Druk Oferty – Zał. nr 1  

Opracowanie koncepcji dezynfekcji wody pitnej podawanej do miejskiej sieci wodociągowej w Nowym Targu

2018-11-16

opracowanie koncepcji dezynfekcji – zaproszenie opracowanie koncepcji dezynfekcji – Formularz ofertowy   dokumentacja postępowania – opracowanie koncepcji dezynfekcji wody

Opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wód z rzeki Biały Dunajec

2018-11-16

Zaproszenie do złożenia oferty formularz oferty SUW 2018