2020

Pobór próbek wraz z wykonaniem analiz wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego dla wody z wodociągu miejskiego w Nowym Targu w roku 2021

2020-12-17

Zaproszenie do złożenia oferty – badanie próbek wody_ II postępowanie II post . – formularz oferty Harmonogram poboru wody 2021 […]

Odbiór i zagospodarowanie w 2021 roku odpadów powstających w wyniku bieżącego utrzymania zakładu i wytwarzanych w wyniku funkcjonowania instalacji eksploatowanych w MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o.

2020-12-10

ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zał. nr 1- Druk Oferty Przetargowej Zał. nr 2 – oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia Zał. nr […]

Dostawa przenośnego mętnościomierza dla laboratorium badania wody

2020-12-07

Zaproszenie do złożenia oferty formularz oferty – mętnościomierz dokumentacja postępowania – mętnościomierz

Badanie próbek ścieków

2020-12-04

Zaproszenie do złożenia oferty_badanie-ścieki 2021 Harmonogram poboru ścieków 2021 formularz oferty – badanie ścieków dokumenatcaja postępowania – badanie próbek ścieków

Badanie próbek wody podawanej do miejskiej sieci wodociągowej w Nowym Targu w 2021 roku

2020-12-04

Zaproszenie do złożenia oferty_badanie-wody 2021 Harmonogram poboru wody 2021 formularz oferty – badanie wody dokumentacja postępowania_badanie próbek wody_unieważnienie

Dostawa i wymiana granulatu odsiarczającego na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu

2020-12-04

Zaproszenie do złozenia oferty Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy dokumentacja postępowania – granulat Sulfax

Wymiana sieci wodociągowej w Nowym Targu na ul. Podhalańskiej (bloki nr 26, 28)

2020-11-27

Zaproszenie do złożenia oferty Zał.-nr-2-wzór-powiadomienia-o-wyłączeniu-wody Zał.-nr-3-formularz oferty – wymiana sieci Podhalańska dokumentacja postępowania – wymiana sieci wodociągowej Podhalańska

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 23,68 KW na hydroforni na terenie byłego NZPS w Nowym Targu

2020-11-17

Zaproszenie do złożenia oferty Zał. 1_Koncepcja instalacji fotowoltaiczna Zał. 2_formularz oferty dokumentacja postępowania – instalacja fotowoltaiczna

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o w 2021 roku – II postępowanie

2020-10-27

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty informacja-z-otwarcia-ofert Dost. en. elektr. – odpowiedzi Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – II […]

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu w 2021 roku

2020-10-21

ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wykaz punktów poboru gazu z planowanyym zużyciem w 2021 Formularz ofertowy Zał. nr […]