Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana  jest  przy  wschodniej  granicy administracyjnej Nowego Targu,  w  odległości  ok.  2,5  km od centrum.  Jest  to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z technologią osadu czynnego w systemie SBR, ze zintegrowanym procesem usuwania związków azotu i fosforu. Przepustowość  wynosi maksymalnie 21000m3/d ścieków.

Układ technologiczny obejmuje następujące procesy: oczyszczanie ścieków, przeróbka odpadów i osadu, gospodarka  biogazowa.

Główne obiekty: budynek oczyszczania wstępnego,  osadniki wstępne, zbiorniki osadu czynnego, komora fermentacyjna z budynkiem wielofunkcyjnym, suszarnia.

Adres: ul. Polna 51, Nowy Targ
tel. 18 266 47 11

Oczyszczalnia ścieków