Ochrona danych osobowych

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. z siedzibą w 34-400 Nowy Targ ul. Długa 21, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 7352869568, zwany dalej MZWIK.

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

MZWIK jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

*  – Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osobowe kandydatów do pracy

Dane osobowe kontrahentów

Dane osobowe klientów MZWIK (osób zawierających umowy z MZWIK)

 

Dane osób składających wnioski do MZWIK

 

Dane osób zlecających usługi na podstawie „Zlecenia usługi / sprzedaży”

Dane osób przebywających w obszarze widzenia pola monitoringu

 

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

Ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez MZWIK moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o., 34-400, Nowy Targ, ul. Długa 21

adres e-mail: mzwik@mzwik.nowytarg.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

adres email: iod@mzwik.nowytarg.pl

Informacje dotyczące plików cookie

Serwis mzwik.nowytarg.pl korzysta z plików cookie w celu dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika oraz jej optymalizacji a także w celach analitycznych. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie przez MZWIK plików cookie, zobowiązany jest do zmodyfikowania ustawień swojej przeglądarki internetowej.