Dokumenty do pobrania

Wnioski:

1. Wniosek o wydanie informacji technicznej dotyczącej możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wod-kan Pobierz wniosek
2. Wniosek o zapewnienie odbioru ścieków dowożonych Pobierz wniosek
3. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia wod-kanPobierz wniosek
4. Wniosek o odbiór techniczny przyłączaPobierz wniosek
5. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odbiór ściekówPobierz wniosek
6. Wniosek o zawarcie umowy z przewoźnikiem na odbiór nieczystości ciekłych w punkcie zlewnymPobierz wniosek
7. Wniosek o zawarcie umowy na regularny wywóz nieczystości ciekłych samochodem MZWiKPobierz wniosek
8. Wniosek o zawarcie umowy na jednorazowy wywóz nieczystości ciekłych samochodem MZWiK Pobierz wniosek
9. Wniosek o zmianę danychPobierz wniosek
10. Wniosek o rozwiązanie umowyPobierz wniosek
11. Wniosek o wydanie duplikatu fakturyPobierz wniosek
12. Deklaracja ryczałtowaPobierz wniosek
13. Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomościPobierz wniosek
14. Wniosek o użyczenie wodomierza/modułu radiowegoPobierz wniosek
15. Wniosek o użyczenie stojaka hydrantowegoPobierz wniosek

Umowy:

Nazwa UmowyPowiązane dokumenty
* Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dostawę wody i odbiór ścieków
* Zasady uzgadniania wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej
1. Umowa na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ściekówPobierz dokument
2. Umowa na regularny wywóz nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym MZWiKPobierz dokument
3. Umowa na jednorazowy wywóz nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym MZWiK Pobierz dokument
4. Umowa z przewoźnikiem na odbiór nieczystości ciekłych w punkcie zlewnymPobierz dokument
5. Umowa użyczenia wodomierza/modułu radiowegoPobierz dokument
6. Umowa użyczenia stojaka hydrantowegoPobierz dokument

Inne :

Zlecenie usługi

Zgoda na eBOK i e-faktury

Zlecenie opomiarowania poboru wody

Wniosek o wydanie zapewnienia na odbiór nieczystości ciekłych – przewoźnicy

Wytyczne projektowania i wykonawstwa – warunki, standardy, wymagania