Odczyty wodomierzy

Wodomierz
Warto pamiętać o regularnych odczytach

Odczyty wodomierzy dokonywane są w okresach jednomiesięcznych dla Klientów Instytucjonalnych, i dwumiesięcznych dla Klientów Indywidualnych. Długość okresu obrachunkowego, będącego podstawą wystawiania faktur, umieszczona jest w umowie o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków. Odczyty prowadzone są przez upoważnionych pracowników MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. Na życzenie Klienta pracownik odczytujący licznik  winien okazać legitymację służbową. Jeżeli pracownik MZWiK nie zastanie Klienta w domu, zostawia informację z prośbą o podanie odczytu.

Można samodzielnie odczytać stan wodomierza, a następnie przekazać jego wskazanie do MZWiK w Nowym Targu Sp z o.o.:

WAŻNE: osobisty odczyt wodomierza przez upoważnionych pracowników MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. musi być dokonany przynajmniej 2 razy w roku!