Zleć usługę

Samochód asenizacyjny
Samochód asenizacyjny

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ. Minimalna ilość jednorazowego wywozu nieczystości wynosi 2,5 m3, natomiast maksymalna pojemność wozu asenizacyjnego to 4,5 m3.

Zgłoszenia przyjmowane są codziennie 24 godziny na dobę pod numerem 18 266 47 11, natomiast opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się w poniedziałek, wtorek, środę, piątek w godzinach od 7.00 do 15.00.

Istnieje możliwość jednorazowego wywozu nieczystości oraz zawarcia stałej umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego. Przy zawarciu umowy na regularne opróżnianie zbiornika odbiór nieczystości odbywa się według ustalonego harmonogramu (przynajmniej jeden wywóz w miesiącu min. 2,5m3) natomiast należność wyliczana jest na podstawie faktycznej ilości ścieków pobranych z nieruchomości.