Edukacja ekologiczna

Spółka MZWiK w Nowym Targu prowadzi działalność edukacyjną w szkołach Miasta Nowy Targ. Formy działania są dowolne, prowadzone w uzgodnieniu z Dyrekcją szkoły. Jako podstawę przyjmuje się prowadzenie prezentacji na temat roli wody i ścieków w przyrodzie, w zakresie 1 lub 2 godzin lekcyjnych. Kilka przykładowych slajdów z prezentacji znajduje się poniżej. Możliwy jest pokaz w naturze niektórych procesów zachodzących na instalacjach MZWiK. Inne formy edukacyjne są możliwe, w uzgodnieniu z Dyrekcją i nauczycielami.

Zapraszamy również do zwiedzania naszych obiektów technologicznych – ujęć wody pitnej oraz oczyszczalni ścieków. Tam można się naocznie przekonać, na czym polega produkcja wody oraz oczyszczanie ścieków.

Wszystkie formy edukacji mają na celu uzmysłowienie roli obiegu wody w przyrodzie, oraz konieczności dbania o środowisko naturalne. Podczas pokazów i wizyt terenowych uczniowie (dorośli nierzadko również) uświadamiają sobie skąd się bierze woda do picia oraz co się dzieje, gdy już pozbędziemy się naszych niechcianych produktów przemiany materii w toalecie.