Organizacja

Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Gmina Miasto Nowy Targ ma 100% udziałów w Spółce. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta Nowy Targ.

Rada Nadzorcza

Przewodniczący – Mirosław Knurowski

Zastępca – Dariusz Jabcoń

Członek – Wojciech Gliściński

Zarząd

Prezes Zarządu – Dariusz Latawiec

ZOBACZ: Schemat organizacyjny