Ekspertyza wodomierza

W razie wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza głównego Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnego wniosku – zlecenia usługi dokonania ekspertyzy wodomierza tj. sprawdzenia przez Obwodowy Urząd Miar.

Wodomierz jest demontowany z przyłącza wodociągowego (wymieniany na inny) przez pracowników Spółki, a następnie przekazywany do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy nadzorowanego przez Obwodowy Urząd Miar.

Pracownik Urzędu Miar dokonuje sprawdzenia zgodności wodomierza z zatwierdzonym typem, ważności cech legalizacyjnych, a następnie na specjalistycznych stanowiskach pomiarowych ocenia dokładność pomiaru.

Po przeprowadzonym badaniu Urząd Miar wydaje „Świadectwo Ekspertyzy”, w którym podaje wyniki sprawdzenia.

W przypadku gdy badania metrologiczne: