Montaż/wymiana wodomierza

Wodomierze główne na przyłączach wodociągowych do nieruchomości, zainstalowane w ramach prac własnych przez pracowników MZWiK, są własnością MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o.. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy wodomierz jako urządzenie pomiarowe posiada 5-cio letni okres ważności cechy legalizacyjnej. Po upływie tego okresu należy odnowić legalizację wodomierza. Jest to niezbędne w celu określenia i potwierdzenia poprawności wskazań danego urządzenia pomiarowego oraz uwzględnieniu jego wskazań w rozliczeniach.

Montaż, plombowanie oraz wymianę wodomierza na:

Wodomierz rejestrujący ilość wody bezpowrotnie zużytej (np. na ogródek) jest własnością Klienta – jego wymiana leży w gestii Klienta.

Po każdorazowym wykonaniu takiej usługi spisywany jest Protokół montażu/plombowania/wymiany wodomierza, który po podpisaniu przez klienta, uwzględniany jest w rozliczeniach za wodę i/lub ścieki.