Rozwiązanie umowy

Jeśli Klient chce rozwiązać umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków powinien wypełnić odpowiedni wniosek o rozwiązanie umowy, przedstawić dokumenty potwierdzające sprzedaż/zbycie nieruchomości i przekazać do MZWiK w Nowym Targu poprzez:

Do wniosku należy dołączyć kserokopie lub skan: