Zmiana danych usługobiorcy

Jeśli Klient chce zmienić dane zawarte w umowie powinien wypełnić odpowiedni wniosek o zmianę danych objętych umową, przedstawić dokumenty potwierdzające zmianę danych i przekazać do MZWiK w Nowym Targu poprzez:

Dokumentami potwierdzającymi zmianę danych mogą być np. nowy dowód osobisty, odpis z KRS-u czy ewidencji gospodarczej, itp..