Jakość wody – informacja dla zainteresowanych

2020-04-30 MZWiK

Informacja dla zainteresowanych

W uzupełnieniu do pojawiających się przy rożnych okolicznościach spekulacji dotyczących miejskich wodociągów chciałbym po raz kolejny poinformować:

  1. Miejska sieć wodociągowa jest obecnie zasilana tylko i wyłącznie ze studni podziemnych.
  2. Zimą 2019 roku (styczeń-luty) była potrzeba okresowego uzupełniania zasilania wodą z Szaflar, około 15-20% wody pochodziło wtedy z ujęcia powierzchniowego. Od marca 2019 ujęcie powierzchniowe nie było uruchamiane dla potrzeb Nowego Targu.
  3. Woda do wodociągu nie była wtedy (ani też nigdy wcześniej) podawana bezpośrednio z potoku Biały Dunajec, ale przechodziła proces uzdatniania (koagulacja, sedymentacja, filtracja, dezynfekcja), co czyni ją całkowicie zdatną do spożycia, zgodnie ze wszelkimi normami.
  4. Ujęcia podziemne dla miasta Nowy Targ mają wystarczającą głębokość, aby w obecnych warunkach bez problemu zasilać miasto. Problemy z wysychaniem studni prywatnych (albo też publicznych „kiwajek”) nie dotyczą ujęć wody pitnej, które są położone w terenach wodonośnych i są zdecydowanie głębsze. Właściciele porządnie wykonanych, wierconych studni prywatnych też takich problemów nie odczuwają.
  5. Woda pitna w mieście Nowy Targ jest regularnie badana przez służby MZWiK i powiatowe służby sanitarne w kilkunastu miejscach, w różnych odstępach czasu.

Wodociągi nowotarskie mają swoje problemy, temu nie da się zaprzeczyć. Przyczyny są różne i można o nich dyskutować w gronie fachowców. Nie twierdzę, że nasze wodociągi to wzór do naśladowania, ale staramy się rzetelnie pracować dla tego miasta.

Zainteresowanych zapraszam na nasze instalacje, oprowadzamy wycieczki szkolne dla chętnych, niczego nie ukrywamy, bo uważam, że nie warto. Firma taka jak nasza musi być transparentna.

Prezes Zarządu

Dariusz Latawiec