Izba Gospodarcza przypomina

2020-05-11 MZWiK
https://www.igwp.org.pl/images/Projekt_bez_tytuu_8.png

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie przypomina – nie wrzucaj śmieci do toalety!

Największym problemem okazują się być chusteczki nawilżane. Ich nadmierna ilość może powodować zapychanie sieci kanalizacyjnej, uszkodzenia pomp w przepompowaniach ścieków i inne poważne awarie, których usuwanie bywa uciążliwe i bardzo kosztowne.

Czego nie powinniśmy wrzucać do sedesu?

Żywności, której obecność w sieci sprzyja rozwojowi kolonii szczurów, nawilżanych chusteczek i innych środków higienicznych,  materiałów opatrunkowych i lekarstw,  środków czystości i chemikaliów, które zagrażają mikroflorze w oczyszczalniach ścieków, niedopałków papierosów, tłuszczy i olei, materiałów budowlanych, igieł niebezpiecznych dla pracowników, żwirków z kocich kuwet.

Pamiętajmy!
Dbając o swoje bezpieczeństwo, zadbajmy też o nasze mieszkania, osiedla miasta i wsie. Pomyślmy o pracownikach przedsiębiorstw wod-kan, którzy każdego dnia ryzykują swoim zdrowiem dbając o to, żeby w naszych kranach nie zabrakło  bezpiecznej i czystej wody.  Nie dostarczajmy im dodatkowej pracy! Nie wrzucajmy śmieci do toalet!

źródło: https://www.igwp.org.pl/index.php/informacje/informacje-branzowe/1565-izba-gospodarcza-wodociagi-polskie-apeluje-nie-wrzucajmy-smieci-do-toalet?idU=1