Komunikat dotyczący jakości wody

2021-01-25 MZWiK

Decyzja PPIS 5/2021 dotyczaca jakości wody z wodociągu publicznego w Nowym Targu

Woda w badanym zakresie wykazała zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.