Nowa taryfa opłat od 04.04.2024 r.

2023-03-27 Katarzyna Kiedziuch

Informacja

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. informuje że z dniem 04.04.2024 r. obowiązują nowe stawki opłat zgodnie z Taryfą.

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

Taryfa opłat za wodę i ścieki na okres

od 04.04.2024 r. do 03.04.2025 r.

1. Zaopatrzenie w wodę

Taryfowa grupa odbiorców wody

Cena netto / opłata netto

od 1 do 12 m-ca

netto

brutto

grupa 1
co 1 m-c

odbiorcy wody rozliczani co 1 m-c
cena 1 m3 wody w zł/m3

6,58

7,11

stawka opłaty abonamentowej za gotowość woda w zł/okres rozliczeniowy

10,40

11,23

grupa 2
co 2 m-ce

odbiorcy wody rozliczani co 2 m-ce
cena 1 m3 wody w zł/m3

6,58

7,11

stawka opłaty abonamentowej za gotowość woda w zł/okres rozliczeniowy

20,80

22,46

2. Odprowadzanie ścieków

Taryfowa grupa dostawców ścieków

Cena netto / opłata netto

od 1 do 12 m-ca

netto

brutto

grupa AB1
co 1 m-c

dostawcy ścieków bytowych i komunalnych rozliczani co 1 m-c
cena 1 m3 ścieków w zł/m3

7,99

8,63

stawka opłaty abonamentowej za gotowość ścieki w zł/okres rozliczeniowy

10,40

11,23

grupa AB2
co 2 m-ce

dostawcy ścieków bytowych i komunalnych rozliczani co 2 m-ce
cena 1 m3 ścieków w zł/m3

7,99

8,63

stawka opłaty abonamentowej za gotowość ścieki w zł/okres rozliczeniowy

20,80

22,46

grupa C1
co 1 m-c

dostawcy ścieków z zakładów przemysłowych i usługowych wytwarzający ścieki o podwyższonym ładunku, zawierające do 3 mg chromu / litr rozliczani co 1 m-c
cena 1 m3 ścieków w zł/m3

22,82

24,65

stawka opłaty abonamentowej za gotowość ścieki w zł/okres rozliczeniowy

10,40

11,23

grupa C2
co 2 m-ce

dostawcy ścieków z zakładów przemysłowych i usługowych wytwarzający ścieki o podwyższonym ładunku, zawierające do 3 mg chromu / litr rozliczani co 2 m-ce
cena 1 m3 ścieków w zł/m3

22,82

24,65

stawka opłaty abonamentowej za gotowość ścieki w zł/okres rozliczeniowy

20,80

22,46

grupa D1
co 1 m-c

dostawcy ścieków z zakładów przemysłowych i usługowych wytwarzający ścieki o podwyższonym ładunku rozliczani co 1 m-c
cena 1 m3 ścieków w zł/m3

13,45

14,53

stawka opłaty abonamentowej za gotowość ścieki w zł/okres rozliczeniowy

10,40

11,23

grupa D2
co 2 m-ce

dostawcy ścieków z zakładów przemysłowych i usługowych wytwarzający ścieki o podwyższonym ładunku rozliczani co 2 m-ce
cena 1 m3 ścieków w zł/m3

13,45

14,53

stawka opłaty abonamentowej za gotowość ścieki w zł/okres rozliczeniowy

20,80

22,46

grupa E1
co 1 m-c

dostawcy ścieków o obniżonym ładunku rozliczani co 1 m-c
cena 1 m3 ścieków w zł/m3

6,16

6,65

stawka opłaty abonamentowej za gotowość ścieki w zł/okres rozliczeniowy

10,40

11,23

3. Stawki opłat dodatkowych za przekroczenie parametrów wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

Parametr

Stawka jednostkowa opłaty dodatkowej netto [zł/m3]

temperatura

Przekroczenie temperatury o nie więcej niż 5oC

Przekroczenie temperatury o więcej niż 5oC i nie więcej niż 10oC

Przekroczenie temperatury o więcej niż 15oC

2,00

3,50

8,50

odczyn

pH niższe od dolnej lub wyższe od górnej o mniej niż 0,5

pH niższe od dolnej lub wyższe od górnej od 0,5 do 2,0

pH niższe od dolnej lub wyższe od górnej o więcej niż 2,0

1,50

3,50

12,00

 

Przekroczenie do 50%

Przekroczenie
50-100%

Przekroczenie
100-300%

Przekroczenie
powyżej 300%

ChZT, BZT5, N, P

4,00

6,00

10,00

15,00

Chlorki, siarczki, siarczany, chrom

8,50

15,00

27,00

40,00

Detergenty, ekstrakt eterowy, węglowodory ropopochodne

5,50

10,00

15,00

23,00

 

Taryfa opłat za wodę i ścieki obowiązująca od 04.04.2022r. - pobierz