Zakaz odprowadzania wód opadowych, drenażowych

2023-10-19 Sławomir Bogdanowski

Zakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej

MZWiK w Nowym Targu sp. z o.o. przypomina o istniejącym zakazie odprowadzania wód opadowych, roztopowych oraz wód drenażowych do miejskiej kanalizacji sanitarnej (art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków), dlatego:

– zwracamy się z prośbą do właścicieli posesji, z których wody opadowe, roztopowe lub drenażowe odprowadzane są do miejskiej kanalizacji sanitarnej o likwidację miejsc wpięcia tych instalacji,

– właściciele nieruchomości powinni pamiętać, że przy większych opadach, może dojść do zalania nieruchomości nieczystościami,

– nadmiar wód opadowych w kanalizacji sanitarnej stwarza problemy techniczne na kanalizacji, pompowniach i oczyszczalni ścieków.
MZWiK w Nowym Targu sp. z o.o. informuje, że sukcesywnie kontroluje kanalizację sanitarną pod względem odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych.