Zmiana cennika usług od dnia 1 czerwca 2024 r.

2024-05-20 Katarzyna Kiedziuch

Informujemy, że od 1 czerwca 2024 r. zmienia się „Cennik odbioru i oczyszczania nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej”.