Zamówienia do 30 000 Euro

Wykonanie poboru próbek ścieków oraz analiz ścieków w 2019 roku

2018-12-17

zaproszenie do złożenia oferty na badanie ścieków SUW i OŚ 2019 formularz oferty

Wykonanie poboru próbek oraz analiz jakości wody z wodociągu miejskiego w Nowym Targu w 2019 roku

2018-12-17

zaproszenie do złożenia oferty monitoring sieci 2019 formularz ofertowy

Sukcesywna dostawa (sprzedaż na stacji paliw) oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 w 2019 roku

2018-12-13

Zaproszenie do złożenia oferty Druk Oferty – Zał. nr 1 2019 – Wykaz pojazdów i sprzętu MZWiK   dostawa paliwa […]

Opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wód z rzeki Biały Dunajec – II postępowanie

2018-11-29

zaproszenie do złożenia oferty – II postępowanie formularz oferty – II postępowanie

Dostawa wapna hydratyzowanego luzem

2018-11-27

Zaproszenie do złożenia oferty Druk Oferty – Zał. nr 1   dostawa wapna – dokumentacja postępowania

Remont zlewni garbarskiej na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu – II postępowanie

2018-11-20

Zaproszenie do złożenia schemat nitki garbarskiej opis procesu nitka garbarska przedmiar_zlewnia_garb Druk Oferty – Zał. nr 1  

Opracowanie koncepcji dezynfekcji wody pitnej podawanej do miejskiej sieci wodociągowej w Nowym Targu

2018-11-16

opracowanie koncepcji dezynfekcji – zaproszenie opracowanie koncepcji dezynfekcji – Formularz ofertowy   dokumentacja postępowania – opracowanie koncepcji dezynfekcji wody

Opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wód z rzeki Biały Dunajec

2018-11-16

Zaproszenie do złożenia oferty formularz oferty SUW 2018

Remont zlewni garbarskiej na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu

2018-10-23

Zaproszenie do złożenia oferty schemat nitki garbarskiej przedmiar_zlewnia_garb opis procesu nitka garbarska

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na budowę w Nowym Targu odcinków kanalizacji sanitarnej przy ul. Kowaniec i przy ul. Krakowskiej oraz odcinka sieci wodociągowej na terenie b. zakładu NZPS

2018-10-01

Zaproszenie do złożenia oferty Instrukcja- Wytyczne do projektowania sieci i obiektów sieciowych MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. Wytyczne […]