Zamówienia powyżej 30 000 Euro

Dostawa polielektrolitu na oczyszczalnię ścieków w Nowym Targu

2020-05-20

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zał. nr 1 -Druk Oferty Zał. nr 2 – Oświadczenie z art. 25 […]

Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do zamontowania modułów zdalnego odczytu oraz dostawa modułów komunikacyjnych do zdalnego odczytu wodomierzy.

2020-04-24

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty informacja z otwarcia ofert Zał. nr 5-Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Pytania […]

Usunięcie oraz przetwarzanie osadu z oczyszczalni ścieków w Nowym Targu (kod odpadu 19 08 05)- II postępowanie

2020-03-03

II postępowanie – ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia — II postępowanie Załącznik nr 1 – Druk Oferty przetargowej […]

Usunięcie oraz przetwarzanie osadu z oczyszczalni ścieków w Nowym Targu (kod odpadu 19 08 05)

2020-02-04

ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 – Druk Oferty przetargowej Zał. nr 2 – oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia Zał. […]

Odbiór i zagospodarowanie w 2020 roku odpadów powstających w wyniku bieżącego utrzymania zakładu i wytwarzanych w wyniku funkcjonowania instalacji eksploatowanych w MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o.

2019-11-29

ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zał. nr 1- Druk Oferty Przetargowej Zał. nr 2 – oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia Zał. nr […]

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o w 2020 roku- II postępowanie

2019-11-13

Ogłoseznie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wykaz punktów poboru energii elektrycznej z planowanym zużyciem w 2020 roku Formularz ofertowy […]

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

2019-11-05

ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wykaz punktów poboru gazu z planowanyym zużyciem w 2020 Formularz ofertowy Zał. nr […]

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o w 2020 roku

2019-10-29

ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wykaz punktów poboru energii elektrycznej z planowanym zużyciem w 2020 roku Formularz ofertowy […]

Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej oraz odejść od kanału sanitarnego w Nowym Targu przy ul. Na Równi ( 2 lokalizacje), na os. Oleksówki i przy ul. Kowaniec – III postępowanie

2019-10-11

    ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – III postępowanie Zał. nr 1 – druk Oferty Zał. nr […]

Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej oraz odejść od kanału sanitarnego w Nowym Targu przy ul. Na Równi ( 2 lokalizacje), na os. Oleksówki, na os. Zadział i przy ul. Kowaniec – II postępowanie

2019-09-12

ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – II postępowanie Zał. nr 1 – druk Oferty Zał. nr 2 – […]

Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej oraz odejść od kanału sanitarnego w Nowym Targu przy ul. Na Równi ( 2 lokalizacje), na os. Oleksówki, na os. Zadział i przy ul. Kowaniec

2019-08-26

      ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zał. nr 1 – druk Oferty Zał. nr 2 – […]

Zaprojektowanie oraz wykonanie remontu stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z zabudową nowej rozdzielni nn 0,4 kV na terenie oczyszczalni ścieków w Nowym Targu – III postępowanie

2019-08-16

ogłoszenie o zamówieniu – III postępowanie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia(OPZ) Poglądowy rzut stacji_transformatorowej Zał. nr 1 – […]