Aktualne

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisze od studni S1 do studni S3.1 wraz z wykonaniem przyłączy do budynków nr 1, 2, i 3.

2023-03-31

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy przedmiar robót Projekt zagospodarowania terenu Projekt Techniczny SST Zacisze Rys_2 […]

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ludźmierskiej (za Opoltrans) w Nowym Targu wraz z odejściami

2023-03-29

Zaproszenie od złożenia oferty OPZ Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Projektowane postanowienia umowy Ogólna klauzula informacyjna RODO

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza w Nowym Targu

2023-03-29

Zaproszenie do złożenia oferty OPZ Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Projektowane postanowienia umowy Ogólna klauzula informacyjna RODO

Utrzymanie terenów zielonych wokół obiektów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. – koszenie trawy w okresie od 01.05.2023 – 30.09.2023 r.

2023-03-09

dokumentacja postępowania UWAGA!!! Prosimy o złożenie oferty na zmienionym formularzu ofertowym Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – zmiana Zaproszenie […]

Wykonanie oraz montaż drabin włazowych do osadników pokoagulacyjnych z wszystkimi pracami pomocniczymi na Stacji Uzdatniania Wody w Szaflarach.

2023-02-28

dokumentacja postępowania Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Ogólna klauzula informacyjna RODO

Dostawa węża wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji Trelleborg Canalkler 250 lub GruloKan 250

2023-02-15

dokumentacja postępowania Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Ogólna klauzula informacyjna RODO

Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Zacisze w Nowym Targu

2023-02-14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja-z-otwarcia-ofert Informacja o kwocie, jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu OPZ […]

Wykonanie usługi monitoringu składowiska popiołów z utylizacji osadu nadmiernego zlokalizowanego na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu w 2023 roku

2023-02-07

dokumentacja postępowania Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy mapa-z-punktami-pomiarowymi Ogólna klauzula informacyjna RODO

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla planowanej budowy hydroforni przy ul. Skotnica w Nowym Targu

2023-01-12

dokumentacja postępowania Zaproszenie do złożenia oferty OPZ Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Projektowane postanowienia umowy Ogólna klauzula informacyjna RODO

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

2023-01-12

dokumentacja postępowania Zaproszenie do złożenia oferty OPZ Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Projektowane postanowienia umowy Ogólna klauzula informacyjna RODO