Dostawa i wykonanie kompletnego systemu dezynfekcji wody – II postępowanie