Dostawa i wykonanie kompletnego systemu dezynfekcji wody – III postępowanie