Dostawa nowego systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej