Dostawa polielektrolitu na oczyszczalnię ścieków w Nowym Targu