Dostawa przenośnego i automatycznego urządzenia do poboru prób ścieków