Wydzielenie pomieszczenia magazynowego w hali dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu