Wykonanie przeglądu stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.