Zamówienia publiczne

Utrzymanie terenów zielonych wokół obiektów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

2020-04-16

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Pytania i odpowiedzi do treści zaproszenia do złożenia oferty

Dostawa i wykonanie kompletnego systemu dezynfekcji wody – II postępowanie

2020-04-15

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 3- Druk Oferty-II postępowanie Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 […]

Dostawa przenośnego i automatycznego urządzenia do poboru prób ścieków

2020-04-10

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Zakup i dostawa oprogramowania do zdalnego odczytu oraz programowania wodomierzy firmy Sensus

2020-04-01

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych dostaw i usług Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Dostawa nowego systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej

2020-03-10

Dostawa nowego systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej (samochód + urządzenie do inspekcji TV sieci kanalizacyjnej zabudowane na samochodzie) wraz […]

Opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych (wód popłucznych) oraz na wprowadzanie wód opadowych do rzeki Biały Dunajec

2020-03-10

Zaproszenie do złożenia oferty formularz oferty Pytanie i odpowiedź do treści zaproszenia do złożenia oferty II pytania i odpowiedzi do […]

Dostawa i wykonanie kompletnego systemu dezynfekcji wody

2020-03-10

Dostawa oraz wykonanie kompletnego systemu dezynfekcji wody w Nowym Targu w pomieszczeniu dolnych zbiorników końcowych Kowaniec  oraz dostawa i wykonanie […]

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

2020-03-04

Część A – Galicy Część B – Bednarskiego Część C – Królowej Jadwigi Część D – Mickiewicza Część E – […]

Usunięcie oraz przetwarzanie osadu z oczyszczalni ścieków w Nowym Targu (kod odpadu 19 08 05)- II postępowanie

2020-03-03

II postępowanie – ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia — II postępowanie Załącznik nr 1 – Druk Oferty przetargowej […]